Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2015

21:26
Człowiek jest tylko raz młody. Później musi już szukać sobie innej wymówki.
— Ernest Hemingway
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
21:26
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaMirr Mirr
21:25
4136 9ab9
Reposted fromtwice twice viakattrina kattrina

February 17 2015

20:46
"Gdyż człowiek jest najgłębiej uzależniony od swego odbicia w duszy drugiego człowieka..."

W. Gombrowicz "Ferdydurke"
  Reposted byBorderlineGirlLaCamisaNegrajeanneeuncannyfireflyAmereanakareninasorainyhappinesswikszNoCinderellarelationshitmuchlessnastiezswiatblondynki
  20:45
  "Przekleństwem ludzkości jest, iż egzystencja nasza na tym świecie nie znosi żadnej określonej i stałej hierarchii, lecz że wszystko ciągle płynie, przelewa się, rusza i każdy musi być odczuty i oceniony przez każdego, a pojęcie o nas ciemnych, ograniczonych i tępych jest nie mniej doniosłe niż pojęcie bystrych, światłych i subtelnych."

  W. Gombrowicz "Ferdydurke"
   Reposted bynastiez nastiez
   20:42
   "Za dużo się milczy o osobistych, wewnętrznych skazach i spaczeniach tego wejścia, na zawsze brzemiennego w konsekwencje."

    
   W. Gombrowicz "Ferdydurke"
   20:42
   "Za poważny może miałem stosunek do powagi, zanadto przeceniłem dorosłość dorosłych."

   W. Gombrowicz "Ferdydurke"
    Reposted byLaCamisaNegrawysypiskosmiecinastiez
    20:41
    "(...)jeżeli zdołam zasiać w duszach dodatnie wyobrażenie o sobie, to wyobrażenie i mnie z kolei ukształtuje; w ten sposób choćbym nie chciał, stanę się dojrzały."

    W. Gombrowicz "Ferdydurke"
     20:39
     "Gdy ostatnie zęby, zęby mądrości, mi wyrosły, należało sądzić - rozwój został dokonany, nadszedł czas nieuniknionego mordu, mężczyzna winien zabić nieutulone z żalu chłopię, jak motyl wyfrunąć, pozostawiając trupa poczwarki, która się skończyła."

     W. Gombrowicz "Ferdydurke"
      20:37
      "A kiedy na dobre odzyskał świadomość i jąłem przemyśliwać nad swoim życiem, lek nie zmniejszył się ani na jotę, ale stał się jeszcze potężniejszy, choć chwilami przerywał go (czy wzmagał) śmieszek, od którego usta niezdolne były się powstrzymywać."

      W. Gombrowicz "Ferdydurke"
       20:35
       "Nieszczęsna pamięci, która każesz wiedzieć, jakimi drogiami doszliśmy do obecnego stanu posiadania."

       W. Gombrowicz "Ferdydurke"
        Reposted byLaCamisaNegra LaCamisaNegra
        20:33
        "Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic."

        W. Gombrowicz "Ferdydurke"

        February 15 2015

        22:49
        3729 02da 500
        Geniusz.
        Reposted from21gramow 21gramow
        22:47
        3621 d431 500
        Reposted fromgarter garter viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
        22:46
        6215 3de6
        Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadesouffle desouffle
        22:46
        Jeśli pijesz - jest przesrane rano. Jeśli nie pijesz - jest przesrane wieczorem
        — Tomasz "Titus" Pukacki
        Reposted fromreksi0 reksi0 viadesouffle desouffle
        22:46
        3344 a1e3
        Reposted fromszelestyna szelestyna
        22:45
        3411 e89a
        22:45

        February 12 2015

        22:19
        3384 6cce
        Reposted fromwetryagain wetryagain viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
        Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
        Could not load more posts
        Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
        Just a second, loading more posts...
        You've reached the end.
        Get rid of the ads (sfw)

        Don't be the product, buy the product!

        Schweinderl