Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2015

22:19
8244 ef84
Reposted fromfuckingwonderland fuckingwonderland via666th 666th
22:17
22:17
9706 4050
Reposted fromwestwood westwood viaskulldisco skulldisco
22:17
0644 0164 500
Reposted fromjozefspace jozefspace
22:16
- Masz coś czarnego? - Duszę.  - Do prania?  - Spodnie.
— Janko Team
Reposted frompiniataClub piniataClub viacytaty cytaty
22:15
2049 e79c
There is nothing left out of everything we were.
Reposted fromjohankam johankam viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
22:15
Jeszcze jedno złudzenie: że zewnętrzne zdarzenia lub inni ludzie mogą cię zranić. Nie mogą. To ty im dajesz taką władzę nad sobą.
— Anthony de Mello - Przebudzenie
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny viacytaty cytaty
22:13
2251 6c35
Reposted fromnazarena nazarena via666th 666th
22:09
- nie wiem dlaczego to zrobiłem
- on może nie wie, ale my tak- to zwykły skurwysyn
— I. Pisano- Córy nocy
Reposted fromMerlinka Merlinka viacytaty cytaty
22:08
Poczuł się nieszczęśliwy jak nigdy w życiu. Mógł tylko zdążać dalej. Nie odważył się przystanąć, ale nie miał dokąd iść.
— E. Hornung- Chłopies
Reposted fromMerlinka Merlinka viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra
22:07
9215 9592
Reposted fromcaraseen caraseen viapornozupa pornozupa

February 11 2015

21:24
2290 ca73
Reposted fromstylte stylte viaLittleJack LittleJack
21:21
2038 17f3
Reposted fromdelgada delgada viamrrru mrrru
21:19
Mogłem. Mogłem. Mogłem. Mogłem to, mogłem tamto. Wtedy, przez chwile, jak iskra, dopada mnie myśl, że może tak naprawdę nic nie mogłem.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaarancione arancione
21:17
3939 f5ce 500

unbenannt by singh-bean on Flickr.

Reposted fromkimik kimik viajanealicejones janealicejones
21:16
6094 39ee
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord
21:13
7676 d7e2
Reposted fromusual usual viaab-imo-pectore ab-imo-pectore
21:13
9175 016e
Reposted fromdie-antwoord die-antwoord viacreepy creepy
21:12
6588 1b00
Reposted fromscorpix scorpix
21:09
7109 f693 500
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies vianegacja negacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl